| Over ons  | Proefvragen  | Hoe werkt het ?  | De quiz

Proefvragen voor de Nationale Belastingquiz 2014

Let op !
Proefvragen kunnen maar één keer worden beantwoord en een eenmaal gegeven antwoord kan niet worden gewijzigd ! Omdat dit proefvragen zijn wordt direct het goede antwoord en de uitleg getoond.

1. Wanneer is assurantiebelasting verschuldigd?
Wanneer is volgens artikel 26 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer assurantiebelasting verschuldigd?


2. Verruimde termijnen in de overdrachtsbelasting
Kan nog steeds gebruik worden gemaakt van de verruimde termijnen in de overdrachtsbelasting?


3. Postuum loon
Een werkgever keert postuum loon uit aan de nabestaande van een overleden werknemer. Zijn over dit loon premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd?


4. Verliesverrekening met carry back
Een BV heeft over 2012 een fiscaal verlies geleden. Kan dit verlies worden verrekend met de winst 2009?


5. Bezwaar maken tegen voorlopige aanslag
Kan tegen een te hoge voorlopige aanslag bezwaar worden gemaakt?


6. Smartphone van de zaak
Bij een terbeschikkingstelling van communicatiemiddelen –niet zijnde computers en dergelijke apparatuur –die geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikt of verbruikt worden, wordt de waarde op nihil gesteld als:


7. Banksparen voor uitvaartkosten?
Is banksparen voor uitvaartkosten fiscaal vrijgesteld in box 3 van de Wet IB 2001?


8. Toepassing werkkostenregeling met ingang van 2015
BV A bezit 90 procent van de aandelen in BV B. Mag de werkkostenregeling met ingang van 1 januari 2015 worden toegepast voor BV A en BV B gezamenlijk?


9. Toepassing diensttijdvrijstelling voor de loonheffingen
Een werkgever kan zijn werknemers na het bereiken van een diensttijd van 25 of 40 jaar een vrijgestelde uitkering of verstrekking geven (zie artikel 11, eerste lid, onderdeel o, van de Wet LB; de zogenoemde diensttijdvrijstelling). Kan bij een diensttijd van ten minste 40 jaar ook gebruik worden gemaakt van de vrijstelling na het bereiken van een diensttijd van ten minste 25 jaar als deze vrijstelling nog niet eerder is gebruikt?


10. Btw-heffing telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten
Vanaf 1 januari 2015 worden telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten belast in het land: